Sidväg:


Byggnadsställningar

Stöttar ditt projekt från grunden

Det kan låta märkligt att säga att alla ställningsarbeten börjar med en konversation. Men vi tror verkligen på att prata med våra kunder för att hitta bästa möjliga lösning innan arbetet påbörjas. Lösningen kan mycket väl involvera traditionella byggnadsställningar, men hos KAEFER undersöker vi så många alternativ som möjligt för att hitta det mest kostnadseffektiva och effektiva sättet att tillgodose våra kunders behov.

Byggnadsställningar är en av KAEFER AB's kärnverksamheter och idag har vi 4 000 ton ställningsmaterial i Sverige. Våra ställningsbyggare är utbildade och certifierade enligt STIB och BYN, vi tillhandahåller ställningskoordinatorer och vi har utbildad personal i repteknik. För att kun­na er­bju­da våra kun­der en hög be­man­nings­flex­i­bi­li­tet tar vi hjälp av kol­le­gor inom KAE­FER kon­cer­nen från Po­len och Li­tau­en, lik­som and­ra un­de­rent­re­pre­nö­rer som vi ar­be­tat till­sam­mans med i många år. Samt­li­ga är eta­ble­ra­de i Sve­ri­ge med svens­ka or­ga­ni­sa­tions­num­mer en­ligt Sve­ri­ges la­gar och reg­ler, har egna av­tal med Bygg­nads och har sam­ma cer­ti­fi­e­ring som vår egen per­so­nal.

Jonas Wetterberg

Jonas Wetterberg

Business Unit Manager Scaffolding

+46 725 5116 98