Sidväg:


Compliance

Ett företag – en kod

Under de senaste 100 åren har KAEFER-anställda runt om i världen arbetat ambitiöst för att utveckla lösningar av hög kvalitet för våra kunder, baserade på förtroende och en gemensam uppsättning värderingar och normer. Vi är stolta över vår meritlista som visar att vi levererar vad vi lovar och aldrig gör våra kunder besvikna. Under 2018 uppdaterade vi vår Code of Business Conduct med samtida ämnen som har blivit allt viktigare för oss alla. På så sätt säkerställer vi en stark affärsstyrning.

Vår långsiktiga framgång hade inte varit möjlig utan vår företagskultur och vår värdeorientering som stöds av familjeägarna och deras arv. Förtroende är grunden för alla våra aktiviteter. Vi förbinder oss att agera på ett sådant sätt att vi kan upprätthålla och intensifiera våra kunders, anställdas och ägarfamiljens förtroende och lojalitet. Förtroende kan bara utvecklas om våra handlingar är förutsägbara och baserade på konsekvent beteende – från arbetstagarna på plats hela vägen upp till företagets högsta ledning. Att skapa en miljö med förtroende och kontinuerligt sträva efter att behärska vårt yrke hjälper till att underlätta verklig dialog och ömsesidigt lärande. Den kolligiala interaktionen hjälper oss att ta rätt beslut i komplexa situationer. Tillförlitlighet och resultatorientering hjälper oss att överträffa våra förväntningar, och lite blygsamhet kommer alltid att hjälpa oss att förbli rotade och komma ihåg ”The true North”: strävan efter vårt uppdrag.

Som ett resultat av ovan är KAEFER starkt engagerat i riskhantering och efterlevnad, vilket vi definierar i en uppsättning riktlinjer, regler och förfaraden som är utformade för att förhindra, övervaka och lösa beteenden eller praxis som strider mot juridiska, etiska och affärsmässiga standarder.

Vår Code of Business Conduct går som en röd tråd genom alla våra policys som är kopplade till KAEFERs företagsmål och värderingar. Denna kod gäller för alla personer som bedriver verksamhet med eller för KAEFER-gruppen världen över. Detta gäller alla våra anställda, inklusive alla ledningsnivåer i KAEFER-gruppen samt konsulter, tillfälliga anställda och underleverantörer. Koden beskriver hur vi agerar och gör affärer. Vårt dagliga arbete måste följa alla de lagar, standarder och riktlinjer kopplade till vårt arbete och vi måste agera etiskt och rättvist samt med ärlighet, integritet och respekt.

Det är endast om vi alla agerar i enlighet med våra höga standarder som vi kan möta utmaningarna och förändringarna i framtiden samt säkerställa en hållbar och innovativ affärsmodell för kommande generationer. 

Johan Hellqvist

Johan Hellqvist

Chief Financial Officer

+46 702 5715 57

Cover Code of Business Conduct