Sidväg:


Global HMS-databas

Det finns en app för allt. Även för hälsa, säkerhet och miljö

Vår digitala HMS-app är ett verktyg och en databas som ger insikt i HMS-prestationer på grupp och lokal nivå.

HMS-appen bearbetar global data på månadsbasis och matar in dem i KAEFERs interna rapporterings- och analysprogram.

Detta gör att våra team kan utföra detaljerade analyser av säkerhetsprestationer och underlättar för samarbete mellan alla bolag i KAEFER-koncernen. Detta bidrar till vår kultur för kontinuerlig förbättring och optimering och hjälper oss ännu närmre vårt mål om noll incidenter och olyckor.

HSE på KAFER
Magnus Areskoug

Magnus Areskoug

HSEQ Manager

+46 707 4892 46