Sidväg:


HMS

Att leda, arbeta och lära sig för att förbättra hälsa,
säkerhet, vår miljö och kvalitet

Hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet är inte valfria, de är grundläggande. KAEFER skulle inte vara verksamma idag om vi inte tog ovan nämnda element så seriöst som vi gör i vårt dagliga arbete. 

Vi ser upprätthållandet och de ständiga förbättringar av hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet som en grundläggande del av vårt dagliga arbete i alla delar av vår organisation - från de som arbetar på en byggarbetsplats till ledamöterna i vår styrelse.

Magnus Areskoug

Magnus Areskoug

HSEQ Manager

+46 707 4892 46