Sidväg:


Hälsa & Säkerhet

För alla medmänniskors välfärd

Våra anställda är vår största tillgång och vi gör allt vi kan för att säkerställa deras välbefinnande, hälsa och säkerhet.

De flesta av dem arbetar på byggarbetsplatser runt om i världen och varje dag ger de allt genom att trotsa höjder, kyla, värme, vind och regn. Därför är det absolut nödvändigt att arbeta mot vårt mål om noll incidenter och olyckor. För att uppnå detta fokuserar vi på att skapa en säkerhetskultur på KAEFER.

Om alla vi arbetar med är engagerade i och medvetna om vikten av hälsa och säkerhet kan vi göra en hållbar skillnad. Från utbildning till riskbedömning och säkerhetsutmärkelser bidrar alla våra åtgärder till positiva och mätbara resultat för alla – från styrelsen till arbetarna på byggplatserna.

Incidenter och olyckor kan naturligtvis hända, men det handlar om att se till att de inte händer igen. Därför tar vi utredningen och analysen av arbetsrelaterande incidenter mycket allvarligt och gör det till en viktig del av att hantera hälsa och säkerhet hos KAEFER.

När det gäller att ta bort eller innesluta material som innehåller asbest (ACM) gör vi det alltid med bästa möjliga standard. Från montering av kapslingar och borttagning av asbestisolering till provtagning, reparation och kapsling av ACM, förflyttning av avfall till återvinningscentral är KAEFER ett av få företag som erbjuder tjänster till både industrikunder och offentliga kunder.

Säkerhetsstandarder sätter kvaliteten för hur vi arbetar och det är utifrån dessa som vi mäter våra prestationer. Därför är rapportering en viktig faktor. Du inte kan lösa ett problem om du inte vet om att det finns. Vi måste agera idag för att göra en skillnad för morgondagen.

Det kan låta självklart, men hälsa och säkerhet är en förutsättning i vår verksamhet. Både för oss och våra kunder. Det är därför vi aktivt involverar dem i alla aspekter av vår säkerhetskultur och välkomnar ett ömsesidigt utbyte av idéer och koncept för att säkerställa att vi når målet om noll incidenter och olyckor.

Magnus Areskoug

Magnus Areskoug

HSEQ Manager

+46 707 4892 46