Sidväg:


Hållbarhet

KAEFERs dimensioner

När det kommer till hållbarhet fokuserar de flesta företag på tre delar: de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. KAEFER är inte som de flesta andra företag och därför har vi en fjärde dimension att fokusera på: den kulturella.

Varför, kanske du undrar? Eftersom vi förutom att vara engagerade i hälsa, säkerhet och välbefinnande för människor och vår miljö, tror vi att det kulturella livet också är viktigt. Det finns över 28 000 människor som arbetar för KAEFER över hela världen. Var och en av dem är inte lik någon annan och deras unika sätt att tänka, agera och arbeta är en tillgång för vårt företag. Det är det som skapar KAEFER-kulturen.

Vi omfamnar mångfalden hos dem vi arbetar med och detta är en riktig återspegling av KAEFERs sätt att tänka och agera annorlunda.
På följande sidor hittar du exempel på hur KAEFERs tankesätt tillämpas i praktiken på våra fyra hållbarhetsdimensioner och hur vi strävar efter att göra skillnad både globalt och lokalt eftersom hållbarhet för oss är lika flerdimensionell som mångfacetterad.

För mer information om detta ämne, vänligen besök KAEFERs Globala hemsida