Sidväg:


Historien bakom KAEFERs Lean-resa

Tar stegen mot förändring

Det kanske låter som en kliché, men varje resa börjar verkligen med ett första steg. KAEFERs Lean-resa började 2013 när vi arbetade tillsammans med kunder som själva använde sig utav metoden. Vi såg hur effektiviteten kunde öka och vi beslutade att starta vårt egna utvecklingsprogram för Lean. KAEFER ser Lean som ett sätt att öka effektiviteten, men även som ett kvalitetsprogram för våra anställda och de tjänster vi erbjuder.

Sju pilotprojekt senare blev det tydligt att Lean skulle bli riktningen framöver. Särskilt eftersom metoden inte bara blev framgångsrik utan också passade exceptionellt bra in i KAEFERs sätt att tänka.

2014 implementerades Lean i ytterligare 100 projekt och den globala Lean-organisationen inrättades. Under 2015 ökade antalet projekt till 150, liksom ett utökat Lean-utvecklingsprogram för chefer. Under 2017 hade vi utöver många Lean-projekt även utbildat över 1 300 anställda i mer än 30 länder.

Lean fungerar, inte bara för våra kunder utan även för oss. KAEFER har blivit känt som en ambassadör för Lean och om hur det handlar om ett tankesätt och inte bara om en process.

Lean involverar alla från högsta ledningen till medarbetaren. Genom Lean-utbildningar utvecklar du dig själv och gör det möjligt för människor runt omkring dig att växa. Det ger dig ett internationellt nätverk som ger inblick i hur andra arbetsplatser arbetar med Lean och lär dig nya sätt att arbeta

Nic­olas Al­lier
Lean Leader, Frankrike