Sidväg:


Juridisk information

Företagets huvudkontor

 

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Markt­str. 2, 28195 Bre­men, Tyskland
Te­le­fon: +49 421 3055 0
Fax: +49 421 18251
E-mail: [Bitte aktivieren Sie Javascript]­fer.com
Re­gi­stre­rat kon­tor: Bre­men
Bre­men Tings­rätt, HRA 14280
Moms ID-nr: DE 114528536

Fullt an­sva­rig ak­tieä­ga­re:
HPK Ver­wal­tungs-GmbH
Re­gi­stre­rat kon­tor: Bre­men
Bre­men Tings­rätt, HRB 3202  

Sty­rel­se för KAE­FER Iso­lier­tech­nik GmbH & Co. KG:
Dr. Ro­land Gär­ber, Co-CEO
Steen E. Han­sen, Co-CEO

 

 

Lokal enhet

 

 

KAEFER AB

Teknikvägen 4, 444 95 Ödsmal, Sweden
Phone: +46 706 8361 40
E-mail: tommy.smed­berg@kaefer.com
Moms ID-nr: SE 502 039 391 301

Board Member of KAEFER AB:
Tommy Smedberg, Chief Operating Officer
Johan Hellqvist, Chief Financial Officer
Christian Jern, Chief Executive Officer

 

 

Rättslig kungörelse

 

1. Copyright

Innehållet och strukturen på denna webbplats är föremål för upphovsrätt och relaterade rättigheter. Användning, bearbetning, lagring, duplicering eller annan användning av information och data inklusive bilder publicerade på denna webbplats är under förutsättning av KAEFERs skriftliga medgivande. Medieföretag får använda den information som publiceras under ”Nyheter & Media” i den mån informationen förblir oförändrade och ett copyright-tecken visas som indikerar KAEFER som upphovsman.

2.Varumärken 

Alla varumärken på denna webbplats omfattas av varumärkesrättigheter. Detta inkluderar varumärket KAEFER och färgen röd, som är varumärken som tillhör KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co KG. Användningen av varumärkena är föremål för KAEFERs skriftliga medgivande.

 

Programmering av Internetnärvaro och CMS-additor