Sidväg:


KAEFER-strategin

Drivs för att vara annorlunda

KAEFER är ett modernt, multinationellt företag med flera tusen anställda som arbetar runt om i världen. Vi uppnår framgång och bidrar till kunders framgång genom att ständigt fråga oss själva hur vi kan förbättra oss varje dag, hur vi kan arbeta mer effektivt och hur vi kan fullfölja vårt uppdrag.

Att vara den mest pålitliga och effektivaste leverantören av tekniska industritjänster

Vi på KAEFER anser att vi har en viktig roll att fylla för att bygga en hållbar, energieffektiv framtid och vi är i en perfekt position att göra det. I mer än 100 år har vi arbetat på industrianläggningar, i bostäder och kommersiella fastigheter, på oljeriggar och företag. I allt vi gör strävar vi efter att bli RED - Recognized, Efficient and Different (Erkända, effektiva och annorlunda).

Därför måste vårt uppdrag också återspegla omfattningen av vår ambition – att ta en global ledning som den mest pålitliga och effektivaste leverantören av tekniska industritjänster. KAEFER är ett familjeägt företag som bedriver familjeprinciper och gemensamma värderingar i alla enheter, länder och regioner. Förtroende är grunden för vår affärsverksamhet. Lojala kunder, anställda och aktieägare är belöningen medan kontinuitet i tillväxt och vinstutveckling är resultatet.