Sidväg:


KAEFERs Lean-resa

Med fokus på kundvärde

Det låter självklart när du först tänker på det - svinn är effektivitetens fiende. Men ju mer du tänker på det desto mer medveten blir du om omfattningen av utmaningen. Detta kallas för ett Lean-tänkande och även om det inte är exklusivt för KAEFER så passar vår vision att eliminera energislöseri mycket bra inom ramen för Lean.

Enkelt uttryckt, Lean skapar mer värde för våra kunder med färre resurser. Detta uppnås genom att generera så lite svinn som möjligt med hjälp av optimerade processer och kontinuerlig förbättring.

Tanken är att vi ska slösa mindre tid, ansträngning och material. Det gör att vi kan uppnå högre nivåer av hälsa, säkerhet och effektivitet genom att göra rätt från början samtidigt som vi uppfyller alla kvalitetskrav. Lean är en hörnsten i vår RED-strategi (Recognized, efficient and different) som ska hjälpa oss att bli erkända, effektiva och annorlunda.

Att arbeta med Lean gynnar våra kunder lika mycket som det gynnar oss. Vår unika startegi för att tillämpa och andas Lean medför att vi måste utbilda våra anställda att andas och tänka Lean i allt de gör. Lean ger anställda möjlighet att konstruktivt och kreativt utforma deras arbetssätt. Vi lär oss under vägens gång och det skulle vara slöseri om vi inte utnyttjar idéerna från alla KAEFER-anställda när vi arbetar mot ett gemensamt mål.

Lean-framgång är resultatet av diciplin, kreativitet och produktivitet och om du förvandlar det till en passion kommer du att bli erkänd som en sann ledare för företag och samhället

Ra­jan Nair
VD, Saudiarabien