Sidväg:


Kryogenisolering

Det krävs en speciell typ av expert för att kontrollera frystemperaturerna på minus 163 °C som krävs för att hantera, lagra och leverera flytande naturgas (LNG). KAEFER har över 40 års erfarenhet av LNG och vissa säger att de som arbetar med det bokstavlingen har det ”coolaste” jobbet i företaget.

Från högkvalitativ isolering vid gasanläggningar och rörledningar till lagring och transporttankar tillhandahåller vi ett brett utbud av tjänster och lösningar för hela gashanteringskedjan.

Vi har två globala specialistavdelningar dedikerade till LNG, Corporate Competence Center Liquefied Gases (CCCL) och LNG Solutions Center. Båda avdelningar har experter som är specialister på att arbeta med utmanande scenarier och skräddarsydda tillämpningar där mekanska och remiska spänningar är höga. 

KAEFERs LNG Solution Center fokuserar på att leverara sofistikerande och intelligenta lösningar och tjänster till stora LNG-projekt. Vi har exempelvis utvecklat en process för ”isolering i förväg” för rör som är modulära och flexibla, vilket gör att rören kan isoleras effektivt innan de installeras på plats. Detta innebär att de inte omfattas av miljövariabler och processen sparar tid och pengar genom att säkerställa hög kvalitet och lägre nivåer av arbetskraft och ställningar. Dessutom är vårt system mobilt och kan installers i närheten av storskaliga projekt runt om i världen - detta förkortar transittiderna och sänker också kostnaderna.

CCCL fokuserar på gasbärare och teknik samt forskning och processutveckling på hög nivå. Vårt Joint Venture med Broadway Group i Shanghai kombinerar kunskapen inom isoleringslösningar från CCCL och Broadways lokala marknadsstyrka för att främst fokusera på Kina. Alla produkter tillverkas lokalt för att utnyttja möjligheterna i denna växande industri.

Andreas Svensson

Andreas Svensson

Business Unit Manager Insulation

+46 706 8360 08

Båda enheterna, CCCL och LNG Solutions Center, täcker tillsammans hela LNG-verksamhetskedjan från förberedelse till den mottagande parten:

 • Gasförvätskning
 • Lagring
 • Lastning & Lossning
 • Frakt
 • Återförgasning

CCCL – Corporate Competence Centers – Liquid Gases

KAEFERs gastanksfartygsverksamhet utförs av CCCL-enheten i Bremen (Tyskland) och dess Joint Venture KAEFER Broadway Isoleringssystem (Shanghai) Co., Ltd. I Kina. 

Våra produkter och tjänster:

 • Kryogent last- och bränsletankisoleringssystem
 • Rör- och gasanläggningsisolering, stöd för högdensitetsrör
 • Spraysystem med skum, vakuumisoleringslösningar
 • Vätskehanteringslösningar, kryogen energilagring
 • Reparationstjänster under och ur drift för kryogentankar och kryogenledningar

CCCL erbjuder: 

 • Teknik och design, forskning och processutveckling
 • Klassgodkännanden, produktcertifieringar och ackrediteringar
 • Materialtillförsel, skumblocksproduktion och bearbetning
 • Tillverkning av sandwich- / hybridisoleringspaneler
 • Installation och rådgivning

KAEFER LNG Solution Center

Hur kan våra experter från LNG SolutionS Center hjälpa er?

 • Projektering
 • Detaljerad design
 • Utförande av projekt
 • Arbetsplatsledning
 • Konsultverksamhet