Sidväg:


Kryogenisolering

Det krävs en speciell typ av expert för att kontrollera frystemperaturerna på minus 163 °C som krävs för att hantera, lagra och leverera flytande naturgas (LNG). KAEFER har över 40 års erfarenhet av LNG och vissa säger att de som arbetar med det bokstavlingen har det ”coolaste” jobbet i företaget.

Från högkvalitativ isolering vid gasanläggningar och rörledningar till lagring och transporttankar tillhandahåller vi ett brett utbud av tjänster och lösningar för hela gashanteringskedjan.

Vi har en global avdelning som ägnar sig åt LNG: LNG Solutions Center. Båda avdelningar har experter som är specialister på att arbeta med utmanande scenarier och skräddarsydda tillämpningar där mekanska och remiska spänningar är höga. 

KAEFERs LNG Solution Center fokuserar på att leverara sofistikerande och intelligenta lösningar och tjänster till stora LNG-projekt. Vi har exempelvis utvecklat en process för ”isolering i förväg” för rör som är modulära och flexibla, vilket gör att rören kan isoleras effektivt innan de installeras på plats. Detta innebär att de inte omfattas av miljövariabler och processen sparar tid och pengar genom att säkerställa hög kvalitet och lägre nivåer av arbetskraft och ställningar. Dessutom är vårt system mobilt och kan installers i närheten av storskaliga projekt runt om i världen - detta förkortar transittiderna och sänker också kostnaderna.

Andreas Svensson

Andreas Svensson

Business Unit Manager Insulation

+46 706 8360 08

LNG Solutions Center täcker hela LNG-verksamhetskedjan från förberedelse till den mottagande parten:

 • Gasförvätskning
 • Lagring
 • Lastning & Lossning
 • Frakt
 • Återförgasning

KAEFER LNG Solution Center

Våra produkter och tjänster:

 • Rör- och gasanläggningsisolering, stöd för högdensitetsrör
 • Vätskehanteringslösningar, kryogen energilagring
 • Reparationstjänster under och ur drift för kryogentankar och kryogenledningar

LNG Solution Center erbjuder: 

 • Teknik och design, forskning och processutveckling
 • Klassgodkännanden, produktcertifieringar och ackrediteringar
 • Materialtillförsel, skumblocksproduktion och bearbetning
 • Tillverkning av sandwich- / hybridisoleringspaneler
 • Installation och rådgivning

Hur kan våra experter från LNG SolutionS Center hjälpa er?

 • Projektering
 • Detaljerad design
 • Utförande av projekt
 • Arbetsplatsledning
 • Konsultverksamhet