Sidväg:


Lean-principer på KAEFER

Att göra rätt från början

Föreställ dig själv på en byggarbetsplats. En arbetare väntar sysslolös på att material som inte dykt upp än ska levereras. I många fall är anställda rädda för att säga ”jag har ett problem” till sin chef då de inte att det ska uppfattas som att de inte arbetar. Detta är att slösa bort tid, det är inte Lean.

Lean säkerställer att det är okej att prata med sin chef och identifiera problem för att hitta lösningar och förbättringsförslag. Leanstyrning garantrar att rätt material är på rätt plats vid rätt tidpunkt, i rätt mängd och kvalitet.

Det handlar inte om att uppfinna hjulet på nytt utan snarare om att optimera ett beprövat koncept och se till att hjulet går smidigt utan avbrott. Detta innebär användning av enkla åtgärder som planering och prestationshantering – tänkar om vad som ska göras före, under och efter ett arbetsskift och hur uppsatta mål ska nås.

Att göra rätt från början kallar vi för vårt ”True North”. Det innebär att skapa stabila arbetsflöden, arbeta med optimala antalet medarbetare, jämföra faktiska och förväntade prestationer samt att genomföra rotorsaksanalys för att ytterligare förbättra processen.

Den nya PPM-anslagstavlan gav mig bättre sömn – jag behöver inte oro mig så mycket för morgondagens problem

Johnny Roosens,
Platschef, Belgien

PPM Board
Planering & Performance Management (PPM) styrelse

För att tillämpa de fyra LEAN-principerna flöde, takt, drag och eliminering av brister – följer vi följande sju punkter:

1.

Utmana konventionella övertygelser – Utan utmaning kan det inte göras några framsteg 

2.

Experimentera – Prova det, annars kommer du aldrig veta

3.

Tolerera misslyckande – Förbättring kräver tålamod 

4.

Förtroende – Förbättring kan inte leda till förlorade arbetstillfällen 

5.

Arbeta som ett team – Total optimering snarare än lokal (individuell) optimering

6.

Var flexibel – Rigida strukturer och policys kommer begränsa framstegen

7.

Var diciplinerad – Håll fast vid standarderna