Sidväg:


Ljudisolering & Akustik

Ljudlösningar för buller och akustik

Buller är ohälsosamt. Inte bara för människor utan också för konstruktioner till följd av vibrationer. KAEFER erbjuder innovativa och skräddarsydda lösningar för att hantera buller effektivt.

Allt börjar med mätning. Våra ingenjörer analyserar ljudnivåer och orsak med hjälp av modern utrustning och utvecklar ljudskyddsåtgärder som är specialanpassade individuellt till varje konstruktion eller byggnad. Dessa testas och utvecklas i vårt eget akustisklaboratorium som har ett väggteststativ samt en testanläggning för rörisolering. Det betyder att vi kan erbjuda våra kunder högkvalitativa och anpassade ljudabsorbenter, akustiska kapslingar, akustiska skärmar samt rör- och fartygsisolering som uppfyller termiska krav.

Exempelvis, i fartyg och offshore-anläggningar gör vår Corporate Operations Excellence – Technical Excellence & Support Acoustics team fullständiga prognoser om buller och vibrationsnivåer på basis av layouter och arkitektoniska konstrukturer. De utvecklar anpassade brusskyddsåtgärder som foder, upphängda tak, flytande eller elastiska golv och ljuddämpare. Dessa kan kombineras med brandskydd eller värmeisolering och uppfyller alla internationella standarder och krav.

Oavsett om det handlar om att ta bort ljud eller optimera akustik och absorberande ljud i fartyg och offshore-anläggningar, industrianläggningar, rum eller byggnader så har KAEFER teoretisk och praktisk expertis för att kunna göra det effektivare och mer kostnadseffektivt.

Andreas Svensson

Andreas Svensson

Business Unit Manager Insulation

+46 706 8360 08

Våra tjänster och lösningar

Vi utvecklar patenterade lösningar, akustisk utbildning och seminarier för personal och klienter på alla områden. Dessutom tillhandahåller vi:

Ship och Offshore Acustics

 • Buller / Vibrationsmätningar, analys
 • Utarbetande av akustiska rapporter och prognoser
 • Utveckling och design av bullerskyddsåtgärder 

Industriell akustik

 • Buller / vibrationsmätningar, analys
 • Planering av bullerutsläpp, buller på jobbet, simuleringar
 • Utveckling av design av bullerskyddsåtgärder

Rum- och byggnadsakustik / Konstruktion

 • Bullermätningar, analys
 • Utarbetande av akustiska rapporter och prognoser
 • Utveckling och design av bullerskyddsåtgärder
 • Optimering av akustik i rum, ljudabsortion i byggnader

Besök kaeferabsorber.com för mer information 

Laboratorium

 • Utveckling och desing av bullerskyddsåtgärder
KAEEFERs Akustiklaberatorium
KAEEFERs Akustiklaberatorium
Bullerskydd vid en kraftstation
Bullerskydd vid en kraftstation