Sidväg:


Miljö

Att skydda det som betyder mest

KAEFER bryr sig om miljön, men att bry sig är en sak. Att vidta åtgärder för att skydda miljön är en annan. Alla uppmuntras att dagligen agera på ett miljövänligt sätt. Dessutom har många KAEFER-företag certifierats mot ISO 14001:2015, varav Sverige är en av dem, och arbetar nu också mot DIN EN 16247 som återspeglar de senaste trenderna inom miljöledning och energieffektivitet. 

Förutom att uppfylla dessa standarder har KAEFER flera globala och lokala initiativ som fokuserar på att spara energi eller återvinningsbart material. Som ett företag vars vision är att eliminera energislöseri är vi starkt engagerade i att bevara, skydda och göra positiva förändringar i vår miljö.

Solpaneler på huvudkontorets tak i Bremen, Tyskland
Solpaneler på huvudkontorets tak i Bremen, Tyskland
Magnus Areskoug

Magnus Areskoug

HSEQ Manager

+46 707 4892 46

Miljöpolicy
(Klicka på bilden för att förstora förhandsvisningen)