Sidväg:


Nyckelfakta om KAEFER

Vår struktur. Ditt stöd och framgång

Vår organisation består av en styrelse, ett huvudkontor i Bremen, Tyskland, och lokala dotterbolag i många olika länder och regioner.

Styrka i antal

KAEFER är ett globalt företag med över 30 000 anställda i 30 länder på 2 000 platser. Vi har ett utmärkt rykte hos våra kunder och har vuxit stadigt sedan grundandet som ett nischisoleringsföretag 1918.

Employee/Turnover graphic since 2017