Sidväg:


Rapportering till KAEFERs hjälplinje för uppförandekod

KAEFERs Code of Business Conduct definierar uppföranderegler som gör det möjligt för oss som ett globalt företag att följa lagbestämmelser, regleringsstandarder och etiska principer var vi än är verksamma. Detta skyddar inte bara våra kunder, anställda och samhället som helhet, utan bidrar även till säkerheten mot ekonomisk brottslighet i vårt företag.

KAEFER-gruppen erbjuder därför sina anställda, affärspartners och kunder internationellt tillgängliga kanaler för rapportering av överträdelser mot uppförandekoden. All information som skickas in behandlas konfidentiellt och om så önskas anonymt.

Hur kan man rapportera?

  • Använd KAEFERs hjälplinje för uppförandekod (Webbaserat elektroniskt visselblåsar-system) https://www.bkms-system.com/kaefer
  • Kontakta Huvudkontorets Compliance grupp i Bremen
    Corporate Group Compliance
    Marktstr. 2
    281 95 Bremen
    Tyskland

Ovan nämnda kanaler är inte lämpliga för rapportering av nödsituationer.

KAEFER Compliance Label