Sidväg:


Säkerhetskultur

En kultur för kontinuerlig förbättring

Vad är egentligen en säkerhetskultur? På KAEFER vägleds vi av principen om kontinuerlig förbättring och vi tillämpar det för att främja en inkluderande säkerhetskultur. Detta innebär att vi ständigt letar efter nya sätt att minimera risker och optimera processer. Det innebär att engagera varje enskild person i vår organisation i att prioritera säkerhet.

2016 tog KAEFER fram ett anpassat utbildningsprogram för säkerhetskultur som nu finns globalt. Vi tar en praktisk och individuell ställning eftersom säkerheten börjar hos människan. Då människor fungerar som förebilder är det viktigt att våra chefer tar till sig konceptet och främjar en kultur som synliggör problem så att de kan åtgärdas. Under 2017 hade över 1 900 personer från 20 länder deltagit i utbildningen och vi ser fram emot många fler.

Magnus Areskoug

Magnus Areskoug

HSEQ Manager

+46 707 4892 46

KAEFER Säkerhetsutbildning världen över

Säkerhetskultursutbildning i England
England
Säkerhetskultursutbildning i Nederländerna
Nederländerna
Säkerhetskultursutbildning i Benelux
Benelux
Säkerhetskultursutbildning i Sydafrika
Sydafrika
Säkerhetskultursutbildning
Train the trainer
Säkerhetskultursutbildning i Tyskland
Tyskland
HMS Council Meeting
HMS Council Meeting
Säkerhetskultursutbildning i Norge
Norge
Säkerhetskultursutbildning i Tyskland
Tyskland