Sidväg:


Tilldelad pris för månadens säkerhetsmästare

 
5 dec 2019
Sve­ri­ge

Gennadii Kozak – Tilldelad pris för månadens säkerhetsmästare! 

 
 

Vår förman för ställningsbyggare, Gennadii Kozak, tilldelades pris som månadens säkerhetsmästare av Borealis SFRP och Neste. Gennadii är anställd hos GLT Services, en av våra långvariga samarbetspartners vad gäller underentreprenörer för byggnadsställning.

Tack Gennadii för ditt engagemang för våra ställningsbyggares säkerhet men naturligtvis även för säkerheten för alla som använder KAEFERs byggnadsställningar på projektet.

Tack Borealis och Neste för att ni visar uppskattning för det goda arbete som Gennadii Kozaks och alla andra KAEFER-medarbetare utför.