Sidväg:


Utbildning i Brandfarliga arbeten

 
4 dec 2019
Sve­ri­ge

Äntligen kan vi erbjuda utbildning i Brandfarliga Arbeten!

 

Med de faktiska utförarna av brandfarliga arbeten i fokus och med stöd av medlemsföretagen och branschföreningar har SVEBRA och Sveriges Byggindustrier nu tagit fram ett alternativ till Brandskyddsföreningens Heta Arbeten.

Syftet med den nya utbildningen Brandfarliga Arbeten är, förutom att skador fortsättningsvis ska hållas på en låg nivå, att skapa en modernare och mer branschanpassad modell av utbildning som följer försäkringsbolagens villkor. Digital släckövning och digitalt prov används som examination.

Kursens längd: 6,5 – 8 timmar
Examinering: digital praktisk släckövning samt digitalt prov
Plats: vår kurslokal i Stenungsund eller enligt era önskemål

Andreas är vår utbildare i Brandfarliga Arbeten. Han har varit brandman sedan 2007 och har lång erfarenhet av att utbilda. När han inte håller utbildningar, är han en av våra operativa HMS-specialister och stöttar våra platschefer och medarbetare i fält så att arbetsplatssäkerheten och arbetsmiljön på KAEFER bibehålls på en hög nivå.

 

Andreas Frid Alerås

Andreas Frid Alerås

Operative HSEQ / Fire

+46 702 8150 32

Titta på videon och få en inblick i hur den digitala brandsläckningsövningen kan se ut.

För detaljerad information, vänligen ladda ner dokumentet.