Hållbarhet & ESG

LEVERERA EN HÅLLBAR FRAMTID – ESG HOS KAEFER

Hållbarhet innebär att tillgodose våra behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina egna. Det innebär att hantera naturresurser, ekonomiska resurser och sociala resurser för att skapa ytterligare värde för våra intressenter och långsiktig motståndskraft för vår verksamhet.

ESG står för En­vir­on­ment, So­cial & Gov­ernance. KAEFER:s omfattande ESG-strategi definierar vår hållbarhetsvision, fastställer KPI:er och mål och driver initiativ som gör skillnad. Genom att se till att hållbarhet ingår i både lednings- och operativa processer möjliggör en ESG-baserad strategi för oss att överträffa tillämpliga standarder, uppnå kommersiell framgång och sträva efter meningsfulla miljö-, sociala och etiska förbättringar.

Det hjälper oss också att uppfylla kraven från nyckelintressenter, inklusive anställda, kunder, investerare och betygsättningsbyråer.

På KAEFER främjar vi hållbarhet på två sätt: som en möjliggörare – genom att erbjuda tjänster till våra kunder som hjälper dem att minska sin miljöpåverkan, och som en ledare – genom att följa ESG-standarder i vår egen verksamhet.

På KAEFER förstod vi snabbt vikten av hållbarhet och bildade en dedikerad avdelning för företagsansvar och hållbarhet (CRS) redan 2008. Vi söker systematiskt intressenters återkoppling och producerar årliga hållbarhetsrapporter sedan 2011.

Från och med 2023 fungerar KAEFER:s avdelning för företagsstrategi och ESG som samordningscentral för alla ämnen relaterade till ESG. Förutom att analysera vår påverkan utvecklar och utvärderar teamet KAEFER:s ESG-strategi, mål och regelverk relaterade till hållbarhet. Samtidigt är vår HSEQ (Hälsa, Säkerhet, Miljö och Kvalitet) avdelning engagerad i en säkerhetskultur med nolltolerans för incidenter eller olyckor. Sammanfattningsvis bryr vi oss och står upp för varandra på KAEFER – tillämpar de högsta efterlevnadsstandarderna var vi än arbetar.

Vad KAEFER gör inom ESG-området i Sue kan du läsa om i vår hållbarhets- och ESG-rapport.