HSEQ Tjänster

Vårt HSEQ-team (hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet) arbetar aktivt för att säkerställa efterlevnad av gällande regelverk och implementera bästa praxis i alla våra projekt. Vi eftersträvar alltid säkra, hållbara lösningar och kan erbjuda nyckelpersoner inom området för både kortare stopp samt längre projekt.

KON­TAKT­PER­SO­NER

Anna Haraldsson

HSEQ Manager
Phone: +46 722 31 51 85